مهارکش نمره 12 متعلقات دکل مهاری

    قیمت
  • 65000 تومان
    ویژگی ها
  • کشیدن سیم مهاری وسفت کردن