سکشن g 45 متعلقات دکل مهاری

  قیمت
 • 370000 360000 تومان
  ویژگی ها
 • نصب در پشت بام و در زمین ارزان

  کاربرد
 • جهت نصب آنتن
  توضیحات
 • جنس از لوله سیاه صنعتی ومیلگرد 10 ساده اتصالات توسط جوش co2 نوع پوشش گالوانیزه گرم