درباره ما | دکل مبارزی


دکل مبارزی با هدف ارائه خدمات تخصصی برق و فروش و مونتاژ و دمونتاژ انواع دکلهای مهاری وخدایستاوساخت پایه دوربین نصب واجرا تاسیس شده است.

این کسب و کار اینترنتی با به کار گیری بهترین متخصصان حوزه برق و عمران

و تکنیسین های مجرب، سعی در ارائه بهترین و بالاترین سطح کیفی خدمات دارد


دکل مبارزی با هدف ارائه خدمات زیر فعالیت می کند:

  1. 1- فروش اینترنتی انواع دکل های مخابراتی سبک و سنگین
  2. 2- ارسال دکل ومتعلقات به محل مشتری
  3. 3- نصب و اجرای بر روی پشت بام وزمین
  4. 4-تست سیستم لایتینگ و ارتینگ وچاه ارت